Chi bộ PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 06:44
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Võ Thị Hồng trước Thạc sĩ Phó bí thư chi bộ,
Phó trưởng khoa,
Chủ tịch công đoàn,
Giám đốc trung tâm TNSP
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.