Thông báo dành cho sinh viên học Toán Rời Rạc PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 00:12

Thông báo,

Lịch giải đáp thắc mắc cho sinh viên học Toán Rời Rạc do thầy Trịnh Huy Hoàng đứng lớp (K42.CNTTA, K42.CNTTB, K42.SPTINA) cụ thể như sau:
  • Thời gian: 9g-11g ngày 23/12 (thứ 6 tuần sau).
  • Thành phần: dành cho những sinh viên có câu hỏi cần giải đáp.
  • Địa điểm: I102.
Đề cương ôn tập, sinh viên tải theo đường link tại đây.