THÔNG BÁO CỦA BCN KHOA PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 12 2016 14:38

Sau một thời gian tạm ngưng họat động vì những lý do ngoài ý muốn, kể từ ngày 16/12/2016 trang thông tin điện tử Khoa Giáo dục Chính trị tiếp tục hoạt động trở lại. Các bạn sinh viên, Quý phụ huynh và bạn đọc gần xa có thể truy cập trang web này để biết thông tin về các hoạt động dạy và học của Khoa.

Trân trọng!

BCN KHOA GDCT