Mở rộng đối tượng lớp tập huấn "Kỹ năng giải toán trung học phổ thông sử dụng máy tính cầm tay" PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 12 2016 20:07

Căn cứ trên đề nghị của sinh viên năm 3 (nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sớm nhận được các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung, chủ động trong kế hoạch học tập trong năm cuối đại học) và do điều kiện phòng học cho phép, khoa Toán-Tin đồng ý để các sinh viên năm 3 (không bị trùng lịch học) tham gia lớp tập huấn "Kỹ năng giải toán trung học phổ thông sử dụng máy tính cầm tay". Sinh viên năm 3 theo học vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi như các sinh viên năm 4 khi tham gia lớp tập huấn.

Thông tin về khoá tập huấn:

- Thời gian: 8h-11h30 các ngày 19 & 20/12/2016

- Địa điểm: Hội trường A509 (Cơ sở 280 An Dương Vương, Q5)