LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN LTCB, LTNC, DHNCTPT PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 16:29

Thông đến các lớp lịch thi kết thúc học phần tại phòng máy dãy I của Khoa CNTT

Môn

Thời gian

Phòng thi

Dạy học nâng cao trong phổ thông

13h ngày 22/12/2016

Phòng I102

Lập trình cơ bản

8h ngày 29/12/2016

Thi tập trung tại dãy I

Lập trình nâng cao

8h ngày 29/12/2016

Thi tập trung tại dãy I