Sinh viên cần biết PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 10:52

Ngày 24/11/2016 phòng Khảo thí & ĐBCL đã triển khai Kế hoạch số 411/KH-ĐHSP ngày 24/11/2016 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì 1 năm học 2016 - 2017.

Tuy nhiên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thống kê số liệu của chúng tôi cho đến thời điểm này như sau:

- 2054 sinh viên đã hoàn thành xong các bài đánh giá.

- Hơn 2000 sinh viên đang làm dở dang

- 10342 sinh viên chưa thực hiện.

Ngày 02/01/2017 sẽ hết hạn thực hiện và hệ thống sẽ đóng, vì vậy kính đề nghị các Khoa, Tổ, Trung tâm, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên đẩy mạnh công tác triển khai, nhắc nhở sinh viên tham gia hoạt động trên trong đơn vị mình.

Rất mong sự hỗ trợ và hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Phòng Khảo thí & ĐBCL Trường Đại học Sư phạm TP.HCM