THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN SINH VIÊN THAM GIA PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 1 2017 12:13

Hiện tại, Trường đã kéo dài thời gian sinh viên tham gia phản hồi hoạt động giảng dạy của Giảng viên trong học kỳ I của năm học 2016-2017 đến ngày 08-1-2017.

Xem lại thông tin :

https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TRVZydndNTVppTW8

Đề nghị các bạn sinh viên nghiêm túc tham gia hoạt động này!