V/V TẬP HUẤN QUY CHẾ THNVSP CHO SINH VIÊN PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 09:39

Kế hoạch tập huấn quy chế THNVSP dành cho sinh viên sư phạm năm 3, năm 4:

Nội dung: Phổ biến quy chế và kế hoạch THNVSP năm học 2016-2017

Địa điểm: Hội trường B, trường ĐHSP TP.HCM

Lịch tập huấn cụ thể:

Từ 13h30 - 15h00 ngày 08/01/2017: sinh viên SP Tin 4

Từ 13h30-15h00 ngày 15/01/2017: sinh viên SP Tin 3

Đề nghị sinh viên đi đầy đủ đúng giờ.