Thông báo về việc nhận bằng khen Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2016-2017 PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 14:24

Các sinh viên đạt kết quả cao trong Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2016-2017 liên hệ với cô Điệp tại văn phòng khoa để nhận các giấy khen về thành tích cao trong hội thi.

Lưu ý: Mang theo thẻ sinh viên khi nhận giấy khen.