THÔNG BÁO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 2 2017 10:38
  1. Khoa dự kiến mở học phần Tiếng Nhật du lịch, theo thời khóa biểu sau: (18 tiết học theo tkb dưới và 12 tiết học tập trung sẽ thông báo sau).

2017年2月24日(金)9:15~10:00、10:00~10:45、10:45~11:30 3コマ

2017年2月25日(土)9:15~10:00、10:00~10:45、10:45~11:30 3コマ

2017年3月24日(金)9:15~10:00、10:00~10:45、10:45~11:30 3コマ

2017年3月25日(土)9:15~10:00、10:00~10:45、10:45~11:30 3コマ

2017年4月21日(金)9:15~10:00、10:00~10:45、10:45~11:30 3コマ

2017年4月22日(土)9:15~10:00、10:00~10:45、10:45~11:30 3コマ

Nếu sinh viên có nhu cầu và sắp xếp được lịch học thì đăng ký theo link dưới đây: https://docs.google.com/document/d/19kxlINdaVhLf5CP3FwSix0IV5PT9DnwwwgBsKRwvrbk/edit

 

  • Tất cả giờ dạy của giảng viên Maruyama Haruko sẽ bắt đầu học từ 27/2/2017.
  • Môn nghe nói 6 sẽ bắt đầu học từ 20/2/2017.
  • Tất cả giờ dạy của giảng viên Sái Thị Mây sẽ bắt đầu học từ 20/2/2017.
  • 10h-11h thứ 2 ngày 13/2/2016: họp sinh viên đi thực tập tại C613.
  • 11h-12h thứ 2 ngày 13/2/2016: họp sinh viên đi kiến tập tại C613.

Trân trọng.