Thông báo nghỉ học các lớp của PGS.TS. Trần Tuấn Nam trong tuần 27/2-5/3 PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 22:35

Trong tuần lễ 27/2-5/3/2017, các lớp do PGS.TS. Trần Tuấn Nam giảng dạy sẽ được nghỉ:

- Lớp Chuyên đề Đại số giao hoán (thứ 5)

- Lớp Đại số tuyến tính (thứ 3 và thứ 4)

Tuần lễ tiếp theo, các lớp này vẫn sẽ tiếp tục học bình thường.