Kế hoạch tuyển sinh, tốt nghiệp VLVH ngành GDTH PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 14:35
Kế hoạch tuyển sinh, thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học:

1. Ngày 09/4/2017, các lớp Quận 5 K9.1, Quận 5 K9.2, Củ Chi K5.1, Củ Chi K5.2, thi lại (rớt đợt tháng 11/2016; mới đủ điều kiện thi tốt nghiệp). Địa điểm thi: ĐHSP TPHCM; 280 An Dương Vương, Quận 5. (CV 251/ĐHSP-ĐT; 02/3/2017)

Đề cương ôn tập tốt nghiệp:

2. Ngày 14/5/2017, các lớp Quận 9 K6, Bách Việt 4, Văn bằng 2 K6.1, Văn bằng 2 K6.2. Địa điểm thi: ĐHSP TPHCM; 280 An Dương Vương, Quận 5. (CV 251/ĐHSP-ĐT; 02/3/2017)

Đề cương ôn tập tốt nghiệp:

3. Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Giáo dục Tiểu học. Thi 02 môn: Ngữ văn; Toán học.