Kết quả đăng ký sử dụng phòng (09-3-2017) PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 11:08

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 09-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 11/3/2017, tiết 13–15 Toán-Tin học 1 50 Micro, máy chiếu A.203-ADV
2 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 1-6 Toán-Tin học 1 50 Micro, máy chiếu B.110-ADV
3 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 2-5 Tiếng Anh 1 50 Micro, máy chiếu B.111-ADV
4 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 1-5 Vật lý 1 100 Micro+ máy chiếu D.102-KTX
5 Chủ nhật, 12/03/2017, từ 13h - 17h Tiếng Trung 1 120 micro, máy chiếu D.206-KTX
6 Thứ bảy, 18/03/2017, từ 17h - 21h30 Tiếng Trung 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh A.103-ADV
7 Thứ 7, ngày 18/3/2017, 14g - 17g30 KHGD 1 80 Micro, máy chiếu B.209-ADV
8 Chủ nhật, 19/3/2017, tiết 1-6 GDTH 5 40 Máy chiếu, Micro, Remote B.103-ADV
9 Thứ 7, ngày 25/3/2017,  từ 12g – 17g30 KHGD 1 120 Micro, máy chiếu không được
10 Thứ 7, ngày 25/3/2017, từ 12g30 - 17g00 CNTT 1 150 Micro, máy chiếu không được
11 Chủ Nhật, 02/04/2017, tiết 1 - 9 Vật lý 1 150 Miro, romote, máy chiếu Giảng Đường D