Lịch học Thực Hành lớp Lý Thuyết Đồ Thị PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 15:20

Thông báo,

Các lớp Lý Thuyết Đồ Thị do thầy Trịnh Huy Hoàng giảng dạy sẽ học thực hành bắt đầu vào chiều thứ 6 tuần sau tại phòng I103. Đối với lớp học thực hành vào chiều thứ 7 sẽ chuyển qua học vào 2 tiết cuối chiều thứ 6 cũng bắt đầu học từ tuần sau tại phòng I103.