Dự kiến lịch thi NCQ tháng 04 năm 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 15:15

Khoa đã cập nhật lịch thi tháng 3, tháng 4 năm 2017 tại địa chỉ website:

http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/lichthi/pdf/

Đề nghị các thầy cô, các anh chị học viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ trên.

 

Kết quả học phần các lớp đã được cập nhật tại:

http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemthi/tradiem.php