Thông tin về Talkshow "Students & Learning english" PDF. In Email
Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 22:08

Khoa Toán-Tin thông báo đến các sinh viên yêu thích và quan tâm đến việc nâng cao trình độ tiếng Anh thông tin về Talkshow "Students & Learning english":

- Thời gian: 7h30 ngày 12/3/2017

- Địa điểm: Giảng đường A Lê Văn Sỹ

- Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (trưởng khoa Tiếng Anh), Nguyễn Hàng Phương Dung (giảng viên khoa Tiếng Anh - IELTS 9.0/9.0)