Thông báo về việc nhận chứng nhận tập huấn "Kỹ năng giải toán trắc nghiệm THPT sử dụng máy tính cầm tay" PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 15:10

Khoa Toán-Tin thông báo đến các sinh viên đã tham gia khoá tập huấn "Kỹ năng giải toán trắc nghiệm THPT sử dụng máy tính cầm tay" đến văn phòng khoa để nhận giấy chứng nhận đã tham gia khoá tập huấn.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận giấy chứng nhận.