Kết quả đăng ký sử dụng phòng (15-3-2017) PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 16:20

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 15-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 7, ngày 18/3/2017, từ tiết 6-12 KHGD 1 50 micro,máy chiếu, âm thanh B.211-ADV
2 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 1-6 HSV Trường 2 60 micro,máy chiếu, âm thanh B.101; B102 -ADV
3 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 1-7 GDTH 4 60 micro,máy chiếu, âm thanh B.111; B.112, B.113, B.114-ADV
4 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 6-12 Tiếng Trung 1 100 micro,máy chiếu, âm thanh Giảng đường A -LVS
5 Thứ 7, ngày 25/3/2017, từ tiết 7-12 CNTT 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh không được
6 Thứ 7, ngày 01/4/2017, từ tiết 17g00 - 21g00 Tiếng Trung 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh không được