Kế hoạch tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 11:40

Ngày 23/3/2017, Công đoàn TRường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 và phương hướng công tác thi đua năm học 2016 - 2017.

Địa điểm tổ chức : Phòng A 509

Kế hoạch tổ chức Hội nghị xem chi tiết tại đây