Thông báo về việc mở lớp học trả nợ môn "Quy hoạch tuyến tính" và "Phương pháp tính" PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 14:02

Khoa Toán-Tin thông báo đến sinh viên về việc mở các lớp trả nợ môn "Quy hoạch tuyến tính" và "Phương pháp tính" như sau:

- Đối với các sinh viên đã gửi đơn mở lớp, sinh viên vào trang online để in thông tin và đóng học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính. Lưu ý, đến ngày học đầu tiên, sinh viên nào vẫn còn nợ học phí (theo đối chiếu với phòng Kế hoạch tài chính) sẽ bị huỷ khỏi lớp.

- Đối với các sinh viên chưa gửi đơn, muốn đăng kí vào lớp, sinh viên liên hệ với chuyên viên Nguyễn Thanh Vinh (phòng Đào tạo) để đăng kí (điền mẫu đăng kí online, không gửi mail) và đóng học phí.