DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ HỌC KỲ II - Năm học 2016-2017 PDF. In Email
Thứ bảy, 18 Tháng 3 2017 23:39

Các bạn sinh viên trong danh sách đính kèm được miễn học phí học kỳ II - Năm học 2016-2017. Đề nghị các bạn đến VP Khoa gặp Thầy Nguyễn Chung Thủy để nhận quyết định.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TdFQ5UC1peDRsVkk