THÔNG BÁO KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NGOẠI GIAO” PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 09:15

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về khóa học “Nghiệp vụ Lễ tân Ngoại giao” do Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=22584&lang=vi&site=0