Thông báo số 2 về việc mở lớp học trả nợ môn "Quy hoạch tuyến tính" và "Phương pháp tính" PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 14:02

Khoa Toán-Tin thông báo đến sinh viên về việc đăng kí học trả nợ môn "Quy hoạch tuyến tính" và "Phương pháp tính" như sau:

1. Các sinh viên muốn tham gia lớp học cần nhanh chóng liên lạc đăng kí và đóng học phí.

2. Danh sách lớp chỉ còn gia hạn trong 2 ngày nữa, các sinh viên không đóng học phí sẽ bị xoá tên khỏi học phần. Trường không giải quyết đăng kí học sau thời điểm này.