Thông báo về việc nợ học phí 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 10:02

Khoa Toán-Tin gửi đến sinh viên các thông tin về việc đóng học phí 2017 như sau:

- Danh sách nợ học phí (cập nhật đến ngày 28/3/2017): tải file đính kèm tại đây.

- Thời hạn nộp phí năm nay là 31/3/2017 (có thể sang năm sẽ dời lên sớm hơn)

- Hiện nay, chưa có các qui định pháp lí liên quan tới SV quá hạn đóng phí. Có thể năm tới sẽ có các qui định cụ thể: không xét học bổng, trừ điểm rèn luyện...
Tạm thời, năm nay quá hạn nộp phí sẽ tạm khóa tài khoản (có thể là không xếp lịch thi)