Thông báo về việc tổ chức chương trình tập huấn phát triển kỹ năng dạy học tương tác PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 10:46

Ngày 8-9/5/2017, trường Đại học Sư phạm TP.HCM và công ty cổ phần Việt Sin sẽ tổ chức chương trình tập huấn "Phát triển kỹ năng dạy học tương tác". Sinh viên có thể tham khảo kế hoạch tổ chức lớp tập huấn tại đây.

Các lớp trưởng lập danh sách các bạn sinh viên muốn tham gia lớp tập huấn này về email cô Điệp Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  với các thông tin sau:

- Họ tên

- Mã số sinh viên

- Điện thoại

- Email