Thông báo về việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bộ môn Đại số năm học 2016-2017 PDF. In Email
Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 14:24

Khoa Toán-Tin sẽ tổ chức cho sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Đại số vào lúc 13h30 ngày 4/5/2017 tại phòng A307.

Các sinh viên quan tâm đến việc làm khoá luận tốt nghiệp trong năm sau nên đến tham dự để học hỏi và chuẩn bị.