THÔNG BÁO CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỘI NGHỊ SV NCKH NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 08:43

Thông báo !

13h30 thứ sáu ngày 28/4/2017 Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức:

1. Chấm khóa luận tốt nghiệp đại học năm 2017 cho sinh viên K39 - Địa điểm: phòng B313 cơ sở An Dương Vương;

2. Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 - Địa điểm: phòng B314 cơ sở An Dương Vương.

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.

(Thông báo này thay cho giấy mời)