HỒ SƠ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 16:35

Sinh viên Khóa 39 và sinh viên các khóa trước được xét tốt nghiệp trong năm 2017, vui lòng làm phiếu khai làm bằng, chứng chỉ theo mẫu đính kèm và nộp lệ phí 50.000 đồng/sv. Gửi về VPK trước ngày 09/5/2017.

Lưu ý: các bạn nộp theo lớp, lớp trưởng lập danh sách.