LICH THI MÔN LT. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔN LT. NÂNG CAO PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 14:47

 

Môn LT.Hướng Đối Tượng: 8h ngày 31/05/2017
Môn LT.Nâng Cao: 13h ngày 31/05/2017
Địa điểm thi: phòng máy dãy I