Tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 01:57
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
Các Cơ sở giáo dục quốc dân

Căn cứ công văn số 2674/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tượng:

−     Giảng viên (Giảng viên chính – Hạng II; Giảng viên – Hạng III).

−     Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

−     Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

−     Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

−     Giáo viên mầm mon (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển khai bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nêu trên.

Kính đề nghị Quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Quý Cơ sở giáo dục quốc dân có nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập gửi văn bản đề nghị về Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp tổ chức.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: TS. Dương Thị Hồng Hiếu – Trường phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0938 296 675, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng./.

Văn bản giao nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn (có đóng dấu) của Trường.