Dự kiến danh sách học bổng KKHT học kì I năm học 2016 - 2017 của SV K 40 và K41 PDF. In Email
Thứ ba, 08 Tháng 8 2017 14:57

Hiện nay, Trường thông báo cho SV k 40 và k41 biết về dự kiến danh sách học bổng HK I năm học 2016 - 2017. Theo danh sách, SV nào thấy chưa chính xác thì đến phòng Đào tạo xin bảng điểm nộp cho Phòng CTCT và HSSV để điều chỉnh.

Sau ngày 20/8/2017, sinh viên không có ý kiến , Trường sẽ có danh sách chính thức.

Phòng CTCT và HSSV xin lỗi vì sự chậm trễ ngoài ý muốn.

Xem danh sách tại đây