THÔNG BÁO SỐ 1 - MỜI THAM DỰ VÀ VIẾT BÀI THAM LUẬN PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 1153/TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm  2017

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG CẢ NƯỚC

Tháng 10-2017

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là con đường tất yếu của các cơ sở giáo dục Việt Nam. Hội nhập quốc tế gắn liền với các hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng phong phú, đa dạng. Những hoạt động này là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ sở giáo dục.

Thời gian vừa qua, các hoạt động hợp tác quốc tế luôn được trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục có đào tạo ngành sư phạm trong cả nước đẩy mạnh, tăng cường.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về quản lí các hoạt động hợp tác quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các Trường có đào tạo ngành sư phạm trong cả nước, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự:

 

HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG CẢ NƯỚC NĂM 2017

 

 

1. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
2. Thành phần tham dự: Đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tp.HCM; Lãnh sự quán; Các Sở Giáo dục và đào tạo; Ban Giám hiệu/Trưởng/Phó trưởng Phòng/Ban quản lí hoạt động hợp tác quốc tế các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục đào tạo ngành sư phạm, các công ty tư vấn du học, tuyển dụng quốc tế.
3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Ngày 19 tháng 10 năm 2017 (Dự kiến từ 8g00 đến 12g00).

- Địa điểm: Phòng A509, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Ngôn ngữ và chủ đề hội nghị

- Ngôn ngữ sử dụng tại Hội nghị: tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức; khách quốc tế sử dụng tiếng Anh có phiên dịch.

- Hội nghị tập trung thảo luận các chủ đề sau:

  • Hoạt động hợp tác quốc tế trong việc nâng cao năng lực các trường sư phạm trong thời kỳ hội nhập;
  • Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại các trường;

5. Đăng ký tham gia hội nghị

- Đăng ký tham gia hội nghị theo mẫu đính kèm. Mẫu này có thể tải về theo đường dẫn sau đây: https://goo.gl/avY2Pq

- Hạn chót đăng ký: Ngày 10/10/2017.

6. Báo cáo tham luận
a. Về nội dung:

- Bài tham luận tập trung vào chủ đề của Hội nghị và một trong các nội dung sau đây:

  • Chiến lược phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế;
  • Hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học sư phạm ở Việt Nam: cơ hội và thách thức;
  • Hợp tác quốc tế gắn kết với các trường phổ thông các cấp tại địa phương;
  • Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp;
  • Hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực;
  • Công tác truyền thông trong hợp tác quốc tế;
  • Kinh nghiệm quản lí hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế;
  • Mô hình phát triển hoạt động hợp tác quốc tế thành công.

Lưu ý: Chủ đề hội thảo không giới hạn trong các chủ đề nêu trên.

b. Về trình bày:

- Bài tham luận không quá 04 trang A4

- Lề trái: 3cm; lề phải: 3cm; lề trên: 4cm; lề dưới: 4cm;

- Font chữ: Times New Roman (Unicode)

- Cỡ chữ: 13, cách dòng: single.

c. Gửi bài báo cáo tham luận: Quý vị vui lòng gửi bài báo cáo tham luận vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. với tiêu đề “Gửi báo cáo tham luận Hội nghị HTQT các trường sư phạm 2017”.

d. Thời hạn gửi báo cáo tham luận: trước 25/9/2017

7. Thông tin liên hệ

- Truy cập trang thông tin điện tử: https://goo.gl/avY2Pq.

- ThS. Nguyễn Thị Tú, Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM. ĐTDĐ: 0916380399. Hộp tư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Tổ chức;
- Lưu HTQT, TC-HC.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn