PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 16:25

 

---------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Để tra cứu kết quả phúc khảo điểm bài thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2016 - 2017, sinh viên truy cập vào đây và thực hiện các bước như sau :

Bước 1. Chọn năm thi là: 2017.

Bước 2. Chọn Kì thi là: Phúc khảo điểm bài thi kết thúc học phần học kì 2, 2016 - 2017

Bước 3. Nhập số báo danh là: Mã số Sinh viên.

Bước 4. Nhập mã xem điểm là: lớp học phần gồm 10 kí tự (ví dụ: POLI100206) (không nhập 1511, phải xem mã lớp học phần trong lịch thi trên trang cá nhân mới tra cứu thành công) .

Bước 5. Click vào nút XEM để tra cứu điểm thi.
Ví dụ: Sinh viên K40.104.050, đăng kí phúc khảo học phần POLI100206. Sinh viên tra cứu kết quả như hình dưới đây: