Danh sách sinh viên được xét vào Ký túc xá đợt 2, năm học 2017 - 2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 10:49

Sinh viên có tên trong danh sách đến Ký túc xá làm thủ tục nội trú vào các ngày:
01, 05, 06, 07, 08.9.2017. Sáng từ 08g00 đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 17g00.

Địa chỉ số số 351, Lạc Long Quân, quận 11
Khi đi mang theo giấy CMND, thẻ Căn cước CD, 3 hình 3x4 và 1.050.000 đồng

Nếu sinh viên nào không đến làm thủ tục trong thời gian quy định thì Trường giải
quyết cho sinh viên khác vào nội trú. 

xem danh sách tại đây