Kết quả điểm của HK 1 năm học 2016 - 2017 sinh viên K 40 và K 41 PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 9 2017 10:36

Chào các bạn sinh viên K 40 và K 41

Hiện nay, phần mềm về đào tạo đã điều chỉnh một số lỗi và điểm của sinh viên K 40 và K 41 đã chạy lại.  Phòng CTCT và HSSV cung cấp điểm của các bạn để sinh viên tự kiểm tra. Nếu thấy còn sai sót xin đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp Thầy Hoàn để phản ánh. Các bạn xem danh sách dưới đây

1. Danh sách sinh viên K 40

2. Danh sách sinh viên K 41

Nếu không có sai sót thì tuần sau sẽ có danh sách học bổng cho các bạn