Kết quả đăng ký sử dụng phòng (05-9-2017) PDF. In Email
Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 11:34

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 05-9-2017

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

S

T

T

Đơn vị

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Phòng sử dụng

1

Đoàn khoa Tiếng Pháp

Thứ 7, ngày 09/9,

tiết 6-10

1

150

Micro,
máy chiếu

A.103 - ADV

2

LCH khoa GDĐB

Thứ bảy, ngày 9/9, tiết 1 - 6

1

50

Micro,
máy chiếu

B.115 – ADV

3

Đoàn khoa

Địa lý

Thứ 7, ngày 9/9,

17h - 19h

1

20

Micro,
máy chiếu

A.203 - ADV

4

Đoàn khoa Ngữ văn

Chủ nhật, ngày 10/9,

tiết 1-10

1

50

Micro,
máy chiếu

B.110 - ADV

5

LCH khoa Toán - Tin

Chủ nhật, ngày 17/9, tiết 1-5

1

50

Micro,
máy chiếu

B.105 - ADV

6

Đoàn khoa GDQP

Thứ bảy, ngày 23/9,

tiết 6-10

1

50

Micro,
máy chiếu

B.103 - ADV

7

LCH khoa Hoá học

Chủ nhật, ngày 24/9

tiết 1-5

04

50

Micro,
máy chiếu

B.208, B.209, B.210, B.211

8

LCH khoa Hoá học

Chủ nhật, ngày 24/9,

tiết 5-10

1

120

Micro,
máy chiếu

A.113 - ADV

9

Đoàn khoa Toán - Tin

Chủ nhật, ngày 24/9,

tiết 1-5

1

60

Micro,
máy chiếu

D.005, KTX.

10

Đoàn khoa Toán - Tin

Chủ nhật, ngày 24/9, tiết 1 - 6

1

35

Micro,
máy chiếu

B.110 - ADV

11

Đoàn khoa Toán - Tin

Chủ nhật, ngày 1/10, tiết 1-6

1

35

Micro,
máy chiếu

B.103  - ADV