THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 4 năm 2017 PDF. In Email
Thứ bảy, 09 Tháng 9 2017 15:13

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình

Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 4 năm 2017

 

Nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; tìm kiếm những đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức chương trình vườn ươm Khoa học Thanh niên thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á.

Chi tiết Thông báo

Link: http://www.khoahoctre.com.vn/thong-bao/hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe/vuon-uom/nhan-ho-so-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-vuon-uom-khoa-hoc-thanh-nien---10-ty-dong-ho-tro-cac-nha-khoa-hoc-tre-1480045509.html

Kính mời Các giảng viên đáp ứng đầy đủ Thể lệ gửi hồ sơ tham gia Chương trình này.