MỘT SỐ THÔNG BÁO 9-2017 PDF. In Email
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 03:41

1. Lịch gặp sinh viên của BCN Khoa

BCN Khoa sẽ gặp sinh viên vào sáng thứ Năm hàng tuần: 8.30 - 11.00 tại VP Khoa.

2. Nộp kết quả điểm rèn luyện Học kỳ II – Năm học 2016-2017

Các lớp trưởng tổ chức họp xét điểm rèn luyện và nộp kết quả về VP Khoa (thầy Nguyễn Chung Thủy) trước 18-9-2017.

3. Thời gian đóng học phí và danh sách sinh viên nợ học phí

Xem link:

http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23335&lang=vi&site=0

https://online.hcmue.edu. vn/messages.aspx?ID=648

Lưu ý: Sinh viên sẽ bị hạn chế quyền đăng nhập khi đăng ký môn học cũng như xem điểm, lịch thi,... nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí của học kỳ trước.