DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHÓA 43 ĐƯỢC KHEN THƯỞNG VÌ ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THỦ KHOA TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 08:45

THÔNG BÁO

Sinh viên có tên trong sách được Nhà trường vinh danh trong buổi Lễ khai giảng.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của buổi Lễ, Phòng Công tác Chính trị và HSSV (CTCT&HSSV), yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách tập trung tại Phòng CTCT&HSSV để nghe phổ biến một số nội dung liên quan.

Thời gian: Vào lúc 15g00, thứ ba, ngày 19/9/2017

Địa điểm: Sãnh A, lầu 1, trước Phòng A 110

Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ quy định.

 

Danh sách sinh viên được khen thưởng xem tại đây

 

PHÒNG CTCT&HSSV