THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 01:27

“Trường đã có công văn triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2017-2018, sinh viên K40, K41, K42 ngành SP Sử và Quốc tế học liên hệ với các Thầy/Cô giảng viên trong Khoa để hướng dẫn. Một đề tài không quá 5 sinh viên thực hiện trong đó phải có 1 sinh viên chịu trách nhiệm chính. Sinh viên download mẫu đơn đăng ký và thuyết minh đề tài trên website phòng KHCN-TCKH &MT điền thông tin, đưa cho quý Thầy/Cô hướng dẫn ký tên, in làm 2 bản và nộp cho Cô Phan Thương Hiện - thư ký giáo vụ khoa tại VPK. Hạn chót 11h00 ngày thứ 6, 29/9/2017. Khoa sẽ tiến hành xét duyệt và chuyển hồ sơ lên Trường trước ngày 5/10/2017”.