THÔNG BÁO LỊCH HỌC SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 01:29

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên khóa 40, 41, 42 của 2 ngành SP Lịch sử và Quốc tế học thông tin về việc học sinh hoạt công dân đầu năm như sau:

- SV khóa 40 học lúc 13.30 ngày 08 tháng Mười 2017 tại Hội trường B - 280 An Dương Vương

- SV khóa 41 và khóa 42 học lúc 13.30 ngày 22 tháng Mười 2017 tại Hội trường B - 280 An Dương Vương

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên nghiêm túc tham gia!