Thông báo về việc tiếp tục xét sinh viên vào nội trú ký túc xá PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 10:14

Hiện tại, Ký túc xá Trường còn một vài chỗ nội trú cho SV nam và SV nữ, sinh viên nào có khó khăn về chỗ trọ, vui lòng liên hệ Phòng CTCT&HSSV, phòng A 109.

Thời gian : Từ ngày 19 - 21/9/2017