Thông báo về việc làm bảo hiểm y tế cho sinh viên năm thứ I, khóa 43. PDF. In Email
Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 10:32

Theo thông báo của Bảo hiểm TP.HCM, hiện nay việc đăng lý BHYT có một số thay đổi trong việc kê khai thông tin cá nhân tham gia BHYT, vì vậy đề nghị sinh viên năm thứ nhất, khóa 43 bổ sung gấp thông tin như sau:

Nơi đăng ký giấy khai sinh: Xã (phường, thị trấn); Huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh; Tỉnh (Thành phố)

Đề nghị lớp trưởng lập danh sách lớp sinh viên, điền đầy đủ thông như trên, gửi về Trạm Y tế của Trường từ ngày 27.9 cho đến hết ngày 06.10.2017.