Danh sách sinh viên có điểm HT và rèn luyện HK II năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 13:40

Mời các bạn sinh viên kiểm tra điểm học tập và rèn luyện HK II năm học 2016 - 2017 để chuẩn bị xét học bổng HK II năm học 2016 - 2017. Các bạn xem danh sách tại đây