Chương trình “Trại hè Khám phá Giáo dục 2017” tại Đài Loan PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 15:00

Trường Đại học Quốc gia Bình Đông gửi đến trường thông báo về chương trình “Trại hè Khám phá Giáo dục 2017” diễn ra tại Trường Đại học Quốc Gia Bình Đông, Đài Loan từ ngày 06 đến 19 tháng 11 năm 2017. Để biết thêm chi tiết vui lòng tải thông tin theo đường dẫn sau: https://goo.gl/1oYZb7