Thông báo danh sách sinh viên còn thiếu hồ sơ PDF. In Email
Thứ tư, 11 Tháng 10 2017 10:47

Hiện nay, sinh viên đang học tại Trường còn thiếu hồ sơ, trước mắt Phòng CTCT và HSSV đăng danh sách sinh viên K 38, K 39 và K 40 để sinh viên kiểm tra và cá nhân phải bổ sung gấp.

Việc bổ sung hồ sơ, do sinh viên trực tiếp nộp tại Phòng A 110, bàn số 1. Hạn cuối cùng là 15/12/2017

Xem danh sách tại đây