Thông báo kết quả thi tuyển sinh và tốt nghiệp các ngành hệ VLVH tổ chức tại Trường năm 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 03:32

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi tuyển sinh và tốt nghiệp các ngành hệ VLVH năm 2017 như sau:

1. Tâm lí học (tốt nghiệp): xem tại đây

2. GDMN tại Bách Việt (tốt nghiệp): xem tại đây

3. Toán VB2: xem tại đây

4. Toán liên thông: xem tại đây

5. Tâm lí học VB2: xem tại đây

6. GDTH VB2: xem tại đây

7. GDMN: xem tại đây