THÔNG BÁO V/v xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 16:12

Căn cứ vào các qui định hiện hành của Nhà nước;

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh thực hiện chế độ trợ cấp xã hội dành cho sinh viên hệ chính quy (là sinh viên trúng tuyển vào Trường qua kỳ thi tuyển sinh, hoặc qua xét tuyển) thuộc các đối tượng như sau:

1. Sinh viên là người dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú ở vùng cao từ 3 năm trở lên.

Mức trợ cấp 140.000 đ/tháng/6 tháng.

Hồ sơ gồm có:

-  Đơn xin trợ cấp xã hội;

-  Giấy khai sinh (bản sao);

-  Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2016 - 2017;

-  Hộ khẩu thường trú (sao y công chứng, thời gian sao y tháng 10/2017).

Trường không xét trợ cấp xã hội đối với các trường hợp đã được hỗ trợ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học và sinh viên Ngành GDQP-AN.

2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Mức trợ cấp 100.000 đ/tháng/6 tháng.

Hồ sơ gồm có:

-  Đơn xin trợ cấp xã hội;

-  Giấy khai sinh (bản sao);

-  Giấy chứng tử cả cha và mẹ (bản sao);

-  Giấy xác nhận không nơi nương tựa của UBND cấp phường, xã nơi sinh viên cư trú;

-  Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2016 - 2017.

3. Sinh viên là người tàn tật, khuyết tật theo quy định của Nhà nước, gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định.

Mức trợ cấp 100.000 đ/tháng/6 tháng.

Hồ sơ gồm có:

-  Đơn xin trợ cấp xã hội;

-  Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận người tàn tật, khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước, hoặc biên bản giám định y khoa;

-  Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn;

-  Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2016 - 2017.

Trường không xét trợ cấp xã hội đối với các trường hợp đã được hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là sinh viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo theo quy định chủa Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chí “Vượt khó học tập”: Điểm TBC học tập 2.5 trở lên, điểm rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị thi lại hoặc học lại, không có điểm dưới 5 hoặc có môn không đạt, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét trợ cấp.

Mức trợ cấp 100.000 đ/tháng/6 tháng.

Hồ sơ gồm có:

-  Đơn xin trợ cấp xã hội;

-  Bản sao sổ hộ nghèo năm 2017;

-  Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2016 - 2017.

Sinh viên thuộc các đối tượng trên, nếu đạt điểm học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên mà không được nhận học bổng khuyến khích học tập sẽ nhận thêm 30% mức học bổng khuyến khích học tập theo số điểm đạt được.

Phương thức chi trả: qua tài khoản cá nhân của sinh viên tại ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh An Phú.

Sinh viên nộp hồ về Phòng CTCT&HSSV từ ngày thông báo cho đến hết ngày 31/10/2017

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng A 110, gặp cô Trương Ngọc Dung, điện thoại liên hệ (028) 38352020 – 128.

Trường sẽ không xem xét, giải quyết những trường hợp nộp đơn không đúng thời gian theo qui định.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết./.

Tải Thông báo tại đây