Danh sách sinh viên nhận lại tiền phúc khảo (thay đổi điểm) kì thi kết thúc học phần HK2 và HK Hè 2016-2017 PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 18:32

---------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên thay đổi điểm nhận lại tiền phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK2  và HK Hè năm học 2016-2017

 

Sinh viên có điểm thay đổi sau khi phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK2 và HK Hè năm học 2015-2016 đến phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng A.207, Lầu 2, Dãy Nhà A để nhận lại tiền phúc khảo.
Xem danh sách sinh viên có điểm thay đổi sau phúc khảo tại đây: Danh sách nhận lại tiền_Phúc khảo_HK2 và HK Hè năm học 2016-2017

Lưu ý:

Thời hạn: Từ ngày 16/10 đến 20/10/2017 (quá thời hạn trên sinh viên không được hoàn trả với bất kỳ lý do gì)
- Thủ tục: mang theo biên lại đóng tiền, thẻ sinh viên.