Quyết định về việc miễn, giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 PDF. In Email
Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 10:14

1. QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn học phí.

2. QUYẾT ĐỊNH Về việc giảm 50% học phí.

3. QUYẾT ĐỊNH Về việc giảm 50% học phí (bổ sung).

4. QUYẾT ĐỊNH Về việc giảm 70% học phí.

5. QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật.

6. QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo

 

Sinh viên có tên trong danh sách, đến Phòng CTCT&HSSV, Phòng A 109, gặp thầy Việt nhận Quyết định (bản chính).

Sinh viên thuộc diện cấp học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, cung cấp số tài khoản cá nhân (chính chủ), thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi Nhánh An Phú, qua trang online, để Phòng Kế hoạch Tài chính chuyển tiền hỗ trợ.

Đối với sinh viên khóa 43 (năm thứ Nhất), sau khi nhận quyết định đến Phòng Kế hoạch Tài chính A 205, tại quầy giao dịch (kèm theo biên lai thu tiền HP HK 1), làm thủ tục nhận lại học phí.